Ice Touch
  •  Oficiální klub WHWT v České republice / Official club WHWT in the Czech Republic

Klub chovatelů teriérů

Klub chovatelů málopočetných plemen psů

 

  •  Informační servery o WHWT / Information servers about WHWT

Český - Westieinfo

 

  • STANDARD FCI č.85

 

Země původu: Velká Británie 

 

Využití: Teriér

 

Klasifikace: Skupina 3 - teriéři, sekce 2 - nízkonozí teriéři, bez pracovní zkoušky

 

Celkový vzhled: Pes silné stavby těla, s hlubokým hlubokým hrudníkem a žebry sahajícími daleko dozadu, rovný hřbet, přední a zadní fronta plná síly, na svalnatých nohách, v náležité míře vykazuje znamenité spojení síly a aktivity.

 

Povaha: Malý, aktivní, hravý, statečný s mimořádně sebevědomím vystupováním. Ostražitý, veselý, odvážný, sebevědomý, ale přátelský.

 

Hlava: Vzdálenost od týlu k očím je mírně větší než délka mordy. Hlava je bohatě osrstěná a je nesená v pravém nebo menším úhlu k ose krku. Hlava nemá být nesena vysunuta dopředu.

 

Lebeční část:
Lebka - Mírně klenutá, čelní partie mají od jednoho kraje k druhému hladké obrysy. Od nasazení uší k očím se nepatrně zužuje.
Stop - Výrazný stop, tvořený bezprostředně nad očima nadočnicovými oblouky, které přes oči mírně přečnívají a mezi očima vykazují slabou prohlubeň.

 

Obličejová část:
Morda - Morda se směrem k čenichu postupně zužuje. Morda není pod očima vypadlá, ani příkře spadající, nýbrž je dobře vyplněná.
Nos - Černý, poměrně velký nos, který se zbytkem mordy tvoří hladký obrys.
Čelisti/zuby - Silné rovné čelisti. Mezery mezi špičáky jsou natolik široké, aby byl vyjádřen požadovaný uličnický výraz. Zuby jsou v poměru k velikosti psa velké, s pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo vsazeny do čelisti.
Oči - Posazené daleko od sebe.
Uši - Malé, vztyčené.

 

Krk: Dostatečně dlouhý, aby umožnil požadované nasazení hlavy, svalnatý, postupně se rozšiřující k základně a plynule přecházející do hezky šikmých ramen.

 

Tělo: Kompaktní

 

Hřbet: Rovný.

 

Bedra: Široká a silná.

 

Hrudník: Hluboký, žebra v horní polovině dobře klenutá, z boku působící plochým dojmem. Zadní žebra značně hluboká, odstup mezi posledním žebrem a pánevní končetinou je tak krátký, jak jen vyžaduje volnost pohybu.

 

Ocas: Dlouhý 12,5 až 15 cm, pokrytý drsnou, ne však přerostlou srstí (bez vlajky). Ocas je pokud možno co nejrovnější, nesený čile, nikoliv však vesele, či přetočený nad hřbet. Dlouhý ocas je nežádoucí a neměl by být v žádném případě kupírován.

 

Končetiny:

Hrudní končetiny: Nohy krátké, svalnaté a rovné, hustě pokryté krátkou hrubou srstí.
Ramena - Umístěna šikmo vzad. Lopatky jsou široké a přiléhají těsně ke stěně hrudního koše. Ramenní kloub je umístěn vpřed.
Lokty - Těsně přiléhají a umožňují volný pohyb hrudních končetin, souměrný s osou těla.

Pánevní končetiny: Silné, svalnaté a přes záď široké. Nohy jsou krátké, svalnaté a šlachovité.
Stehna - Velmi svalnatá stehna nestojí příliš daleko od sebe.
Hlezna - Dobře zaúhlená a posazená pod tělem tak, aby byla v postoji i v pohybu poměrně blízko u sebe.Strmá nebo slabá hlezna jsou nanejvýš nežádoucí.

 Tlapky: Přední tlapky jsou větší než zadní, okrouhlé, přiměřeně velké, silné, s tlustými polštářky. Povrch polštářků a všechny drápy mají být nejlépe černé.

 

Chůze/pohyb: Volný, přímý a celkově lehký pohyb. Hrudní končetiny volně vybíhají vpřed z ramen. Pohyb pánevních končetin je volný a silný, končetiny se pohybují blízko u sebe. Kolenní kloub a hlezna jsou velmi pružná, hlezna jsou zatahována pod tělo a dávají tak končetinám řádný posun. Strmý, škrobený pohyb pánevních končetin a kravská hlezna jsou vysoce nežádoucí.

 

Osrstění: Srst: Dvojí. Krycí srst je tvořena z drsné srsti, zhruba 5 cm dlouhé, bez jakéhokoliv zvlnění. Podsada, která připomíná kožešinu, je krátká, měkká a přiléhavá. Otevřená srst je nanejvýš nežádoucí.

 

Barva: Bílá.

 

Velikost: V kohoutku přibližně 28 cm, váha 8-10 kg.

 

Vady: Každá odchylka od výše uvedených zásad je považována za vadu. Musí být brána v úvahu a musí přesně odpovídat stupni hodnocení.

 

Poznámka: Psi by měli vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

 

STANDARD FCI nr.85

Origin: Great Britain.

FCI- classification: Group    3   Terriers, section  2,    small-sized Terriers, without working trial.

General appearance: Strongly built; deep in chest and back ribs; level back and powerful quarters on muscular legs and exhibiting in a marked degree a great combination of strength and activity.

Behaviour and temperament: Small, active, game, hardly, possessed of no small amount of self-esteem with a varminty appearance.  Alert, gay, courageous, self-reliant but friendly.

Head:Distance from occiput to eyes slightly greater than length of foreface.  Head thickly coated with hair and carried at right angle or less, to axis of neck.  Head not to be carried in extended position.

CRANIAL REGION:

Skull: Slightly domed; when handled across forehead presents a smooth contour. Tapering very slightly from skull at level of ears to eyes.

Stop: Distinct stop, formed by heavy, bony ridges immediately above and slightly overhanging eye, and slight indentation between eyes.

FACIAL REGION:

Nose: Black and fairly large, forming smooth contour with rest of muzzle. Nose not projecting forward.

Muzzle: Foreface gradually tapering from eye to muzzle; not dished nor falling away quickly below eyes, where it is well made up.

Jaws / Teeth: Jaws strong and level.  As broad between canine teeth as is consistent with varminty expression required. Teeth large for size of dog, with regular scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.

Eyes: Set wide apart, medium in size, not full, as dark as possible and set well under heavy eyebrows which gives the dog a sharp and intelligent piercing expression. Light coloured eyes highly undesirable.

Ears: Small, erect and carried firmly, terminating in sharp point, set neither too wide nor too close. Hair short and smooth (velvety), should not be cut. Free from any fringe at top. Round-pointed, broad, large or thick ears or too heavily coated with hair most undesirable.

Neck: Sufficiently long to allow proper set on of head required, muscular and gradually thickening towards base allowing neck to merge into nicely sloping shoulders.

Body: Compact. 

Back: Level.

Loin: Broad and strong.

Chest: Deep and ribs well arched in upper half presenting a flattish side appearance.  Back ribs of considerable depth and distance from last rib of quarters as short as compatible with free movement of body.

Tail: 13 -15 cms long, covered with harsh hair, no feathering, as straight as possible, carried jauntily, not gay or carried over back.  A long tail undesirable, and on no account should tails be docked.

Limbs:

FOREQUARTERS:

Shoulder: Sloping backwards. Shoulder-blades broad and lying close to chest wall. Shoulder joint placed forward.

Elbow: Well in, allowing foreleg to move freely, parallel to axis of body.

Forearm: Forelegs short and muscular, straight and thickly covered with short, hard hair.

Forefeet: Larger than hind feet, round, proportionate in size, strong, thickly padded and covered with short harsh hair. Under surface of pads and all nails preferably black.

 HINDQUARTERS:

 General appearance: Strong, muscular and wide across top.  Legs short, muscular and sinewy.

 Thigh: Very muscular and not too wide apart.

 Stifle (Knee): Well bent.

 Hock joint: Bent and well set in under body so as to be fairly close to each other when standing or moving. Straight or weak hocks most undesirable.

 Hind feet: Smaller than forefeet and thickly padded, round, proportionate in size, strong, thickly padded and covered with short harsh hair. Under surface of pads and all nails preferably black.

Gait/ movement: Free, straight and easy all round. In front, legs freely extended forward from shoulder. Hind movement free, strong and close. Stifle and hocks well flexed and hocks drawn under body giving drive. Stiff, stilted movement behind and cowhocks highly undesirable.

Skin: Free from obvious skin problems.

Coat:

Hair: Double coated.  Outer coat consists of harsh hair, about 5 cms long, free from any curl.  Undercoat, which resembles fur, short, soft and close. Open coats most undesirable.

Colour: White.

 Size:

Height at the withers: Approximately 28 cms.

Faults: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS

Aggressive or overly shy dogs.
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.


 
 
 

 

 
Tvorba www stránek pro chovatele - moonbarks
© 2011 All right reserved.